Επιθεώρηση και επισκευή όλων των βοηθητικών μηχανημάτων στο μηχανοστάσιο και στο κατάστρωμα

Επιθεώρηση και επισκευή όλων των βοηθητικών μηχανημάτων στο μηχανοστάσιο και στο κατάστρωμα -Πάσης φύσεως αντλιών…