Η εταιρεία μας βρίσκεται στο Πέραμα επί της οδού Π. Νικολαίδη 1, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, καλύπτοντας έκταση 500 τετ μέτρων.
Το μηχανουργείο είναι εξοπλισμένο με δύο γερανογέφυρες οι οποίες καλύπτουν τη συνολική έκταση του χώρου διευκολύνοντας στις φορτώσεις και εκφορτώσεις μεγάλων αντικειμένων.

Επιπροσθέτως είναι εξοπλισμένο με διάφορους τύπους τόρνων καθώς επίσης και αυτόματο τόρνο CNC, boring, φρεζοδράπανα, radial, πλάνες για την κατεργασία από το μικρότερο αντικείμενο έως άξονα 5 m και μέγιστη διάμετρο 800 mm.

Επίσης είναι εξοπλισμένο με:

  • – Επιτόπιο ρεκτιφιέ στροφάλων από D150mm έως D600mm
  • – Επιτόπιους τόρνους για on line τορνεύσεις έως 7 μέτρα, κωνικές τορνεύσεις, τορνεύσεις προσώπων
  • – Τρία συστήματα LASER για μετρήσεις και ευθυγραμμίσεις
  • – Optical Alignment