Επιθεώρηση και επισκευή όλων των βοηθητικών μηχανημάτων στο μηχανοστάσιο και στο κατάστρωμα

-Πάσης φύσεως αντλιών


-Αεροσυμπιεστών
– Υδραυλοκινητήρων
– Υδραυλικών κυλίνδρων
– Εργάτες αγκύρων

– Βανών, επιστομίων, PV Valves