Μηχανήματα για επιτόπιο ρεκτιφιέ στροφάλων & επιτόπια τορνιρίσματα

Μηχανήματα για επιτόπιο ρεκτιφιέ στροφάλων & επιτόπια τορνιρίσματα -Επιτόπιο ρεκτιφιέ κομβίων στροφαλοφόρου άξονα από D150mm…