Μηχανήματα για επιτόπιο ρεκτιφιέ στροφάλων & επιτόπια τορνιρίσματα

-Επιτόπιο ρεκτιφιέ κομβίων στροφαλοφόρου άξονα από D150mm έως D600mm.
Σε περίπτωση μεγάλης φθοράς του κομβίου γίνεται τόρνευση αυτού με εργαλείο ή φρέζα και μετά ρεκτιφιέ. Μετά το ρεκτιφιέ αν απαιτείται γίνεται ανακατασκευή στα ράδια.

-Ανακατασκευή φωλεών κουζινέτων βάσεως μηχανής. Έλεγχος φωλεών για crack.
Μικρομετρικός έλεγχος φωλεών. Έλεγχος ομοκεντρικότητας φωλεών με ακτίνα lazer.
Κατεργασία προσώπων καβαλέτων φωλεών βάσεως. Τοποθέτηση του cylinder block και σύσφιξη αυτού. Τοποθέτηση μπάρας. Ευθυγράμμιση αυτής. Κατεργασία φωλεών κουζινέτων βάσεως και επαναφορά αυτών στις αρχικές διαστάσεις.

-Επιτόπια τόρνευση προσώπου μπλοκ – χιτωνίου – καπακιού.
Επιτόπια τόρνευση της επιφάνειας του κυλίνδρου εκεί που εδράζεται το χιτώνιο.
Επιτόπια τόρνευση πώματος κυλίνδρου εκεί που εδράζεται με το χιτώνιο.
Επιτόπια τόρνευση επιφανειών χιτωνίου εκεί που εδράζεται με τον κύλινδρο και εκεί που εδράζεται με το καπάκι.

-Κωνική τόρνευση της οπής του πτερυγίου εκεί που εδράζεται το βελόνι.


Επιτόπια τόρνευση οπών rudder stock με το πτερύγιο του τιμονιού.
Αντικατάσταση κοχλιών τιμονιού με over size κοχλίες.

-Επιτόπια τόρνευση φωλεών ρουλεμάν μειωτήρα κύριας μηχανής.
Αποσυναρμολόγηση μειωτήρα. Σύσφιξη πώματος. Τοποθέτηση μπάρας και ευθυγράμμιση αυτής. Τόρνευση φωλεών ρουλεμάν σε over size. Κατασκευή και τοποθέτηση δακτυλίδια.

-Επιτόπια τόρνευση των οπών του βολάν με το στρόφαλο.
Ευθυγράμμιση βολάν με στρόφαλο. Σύσφιξη αυτού. Τοποθέτηση επιτόπιου τόρνου και τόρνευση των οπών. Κατασκευή και τοποθέτηση over size κοχλίες.

-Επιτόπια τόρνευση V – Bracket
Αφαίρεση αν απαιτείται του παλαιού V – Bracket. Κατασκευή νέου. Συγκόλληση αυτού.
Τοποθέτηση επιτόπιου τόρνου στο V – Bracket. Ευθυγράμμιση αυτού με τη χοάνη με laser.
Τόρνευση V – Bracket.

-Honic χιτωνίων