475 Δημοκρατίας & Π.Νικολαΐδη 1

Επιθεώρηση και επισκευή όλων των τύπων Κύριων μηχανών και Ηλεκτρομηχανών

Επιθεώρηση, λήψη μετρήσεων και επισκευή
-Πωμάτων κυλίνδρων (βαλβιδοφόροι, έδρες, βαλβίδες κ.τ.λ.)


-Έμβολα (κεφαλές, ποδιές, διωστήρες)

-Χιτώνια / Περιχιτώνια
-Ψυγεία

-Κουζινέτα

-Μειωτήρες / Αναστροφείς