Δεξαμενισμοί

-Αξονικά συστήματα ( Υδραυλικά κόπλερ/ SKF , τριβείς, στεγανά )


-Προπέλες σταθερού και μεταβλητού βήματος

-Πηδάλια παντός τύπου
-Προπελάκια ( Bow – Thrusters )
-Επιστόμια θαλάσσης